Người chăn nuôi điêu đứng vì giá thịt lợn giảm mạnh