Video

Video: Đường đi của bão số 10 trên Biển Đông

 

Clip ghi lại đường đi của bão số 10 (Doksuri) trên Biển Đông từ sáng đến trưa 14/9, khi cơn bão tăng tới 2 cấp chỉ trong vài giờ và đạt sức gió trên 100 km/h.

Theo Đức Phạm (Tri Thức Trực Tuyến)
"Người bệnh Việt nam bị "hành" nhiều hay ít trong các bệnh viện, một phần phụ thuộc vào sự hiểu biết và tính trách nhiệm của các quan chức, khi họ phát biểu về ngành y".