Thứ ba, 9/4/2013 | 06:31 GMT+7
Học sinh lớp 1 sợ đến trường, phụ huynh than kiến thức quả tải

Học sinh lớp 1 sợ đến trường, phụ huynh than kiến thức quả tải

'Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học sinh mới phải đọc thông, viết thạo. Con tôi giờ sợ đến trường vì bị nhồi nhiều kiến thức quá', một phụ huynh chia sẻ.